53840
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
 
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถนนแม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
หมายเลขโทรศัพท์ - โทรสาร 0-5371-3680 , 0-5371-1613

E-mail cri@cgd.go.th